Tuoteryhmät ja tuotteet

Tuoteryhmät

F3P-30VDC
Paneelimittari 48x48mm 30Vdc
Paneelimittari 48x48mm 30Vdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 6,95 EUR

F3P-15VDC
Paneelimittari 48x48mm 15Vdc
Paneelimittari 48x48mm 15Vdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 7,90 EUR

F3P-15ADC
Paneelimittari 48x48mm 15Adc
Paneelimittari 48x48mm 15Adc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 8,90 EUR

F3P-6ADC
Paneelimittari 48x48mm 6Adc
Paneelimittari 48x48mm 6Adc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 6,95 EUR

PM3-5AAC
Paneelimittari 72X62mm 5Aac
Paneelimittari 72X62mm 5Aac

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 8,66 EUR
10+ 7,80 EUR
50+ 6,89 EUR

PM3-50VDC
Paneelimittari 71x60,5mm 50Vdc
Paneelimittari 71x60,5mm 50Vdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 14,50 EUR
10+ 13,04 EUR
25+ 11,59 EUR

PM3-50MADC
Paneelimittari 71x60,5mm 50mAdc
Paneelimittari 71x60,5mm 50mAdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 11,49 EUR
10+ 10,35 EUR
25+ 9,20 EUR

PM3-500MADC
Paneelimittari 71x60,5mm 500mAdc
Paneelimittari 71x60,5mm 500mAdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 11,00 EUR

PM3-30VDC
Paneelimittari 71x60,5mm 30Vdc
Paneelimittari 71x60,5mm 30Vdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 10,90 EUR
10+ 9,80 EUR
25+ 8,70 EUR

PM3-300VAC
Paneelimittari 71x60,5mm 300Vac
Paneelimittari 71x60,5mm 300Vac

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 10,95 EUR
10+ 9,85 EUR
25+ 8,75 EUR

PM3-1ADC
Paneelimittari 71x60,5mm 1Adc
Paneelimittari 71x60,5mm 1Adc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 15,20 EUR
10+ 13,70 EUR
25+ 12,15 EUR

PM3-15VDC
Paneelimittari 71x60,5mm 15Vdc
Paneelimittari 71x60,5mm 15Vdc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 11,49 EUR
10+ 10,35 EUR
25+ 9,20 EUR

PM3-15ADC
Paneelimittari 71x60,5mm 15Adc
Paneelimittari 71x60,5mm 15Adc

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 14,25 EUR
10+ 12,80 EUR
25+ 11,40 EUR

PM2-30ADC
Paneelimittari 60,5x47mm 30Adc ulkoisella shuntilla
Paneelimittari 60,5x47mm 30Adc ulkoisella shuntilla

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 15,95 EUR
10+ 14,35 EUR
25+ 12,75 EUR

PQ96-500A
Asteikko EQ96-sarja 96x96mm 0-500A (2x)
Asteikko EQ96-sarja 96x96mm 0-500A (2x)

» Tuotetiedot
» Osta

Hinta
1+ 6,20 EUR
10+ 5,60 EUR
50+ 4,95 EUR